Bouwen aan inclusie

Sensibilisatie en vorming

Als organisatie die zich richt naar mensen met een beperking streven we naar een inclusieve samenleving, waarin men zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

Kan je je hier in vinden, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Dan helpen wij je graag op weg.

Via sensibilisatie en vorming willen we je op een praktische wijze laten ervaren hoe je mensen met een beperking begeleidt.
We laten je inzichten opdoen over hoe het is om met een beperking te leven.
We besteden aandacht aan de struikelblokken waarmee je geconfronteerd kan worden en geven je aanwijzingen en tips.

Interesse? Neem contact op met het nummer 02 546 15 94 of stuur een mail naar info@gehandicaptenensolidariteit.be

 

 

AttachmentSize
Folder Bouwen aan Inclusie.pdf1.2 MB

Vorming Relaties en Seksualiteit

Het denken rond relaties en seksualiteit bij personen met een beperking heeft de laatste jaren een evolutie doorgemaakt in onze maatschappij. Ondanks alles wordt dit aspect in de praktijk vaak nog steeds als een probleem ervaren.
Nochtans zijn relaties en seksualiteit voor iedereen van wezenlijk belang voor een kwalitatief leven, ook voor mensen met een beperking.
We proberen het normalisatiegedachtengoed wat dit betreft mee te verspreiden.
Personen met een beperking hebben zoals eenieder recht op duidelijke informatie.
Daarom hebben wij een vorming op maat uitgewerkt.

Interesse? Neem contact op met het nummer 02 546 15 94 of stuur een mail naar info@gehandicaptenensolidariteit.be

AttachmentSize
Folder vorming relaties en seksualiteit.pdf229.34 KB